AUTORIZOVANÝ

INŽENÝR V OBORU POZEMNÍCH STAVEB

"Cestování je krásná věc, jestliže máme domov kam se vrátit."
Irwin Shaw


Aby dům, ve kterém váš domov vytvoříte, byl přesně takovým, o jakém sníte a jaký si přejete:

- zpracuji studii rekonstrukce, případně oslovíme architekta / architektku pro varianty možných řešení

- zpracuji projekt vašeho záměru v detailech potřebných pro získaní stavebního povolení či pro provedení stavby

- vyřídím potřebná vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, podám formuláře k povolení na stavební úřad

- mohu spolupracovat na realizaci vašeho záměru formou stavebního dozoru


Věnuji se převážně rekonstrukcím a projektům stavebních úprav starších objektů a zakázkám menšího rozsahu (rodinné domy, chalupy, garáže,...). Své služby nabízím především v regionu Kutná Hora, Kolín, Čáslav.