CO NABÍZÍM

Projektové práce, inženýring, stavební dozor

Konzultace záměru

Pokud zvažujete koupi domu či jiného objektu a nejste si jeho stavem jistí, vyhodnotím případná rizika. Odborná konzultace probíhá nejčastěji přímo v místě objektu.

Studie

Před zpracováním samotné projektové dokumentace doporučuji zpracování studie. Tuto fázi je možné zpracovat ve spolupráci s architektem / architektkou. 

Projektová dokumentace

Na základě vašeho požadavku a vzájemné dohody zpracuji projekt pro povolení stavby, výběr zhotovitele či realizační dokumentaci.

Povolení ke stavbě

Vyřídím potřebná vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, podám příslušnou žádost o vydání povolení ke stavbě na úřad.

Dohled nad realizací stavby

Budu s vámi spolupracovat při realizaci stavby formou stavebního dozoru.


Stupně projektové dokumentace

k doplnění