CENÍK

Cena každého projektu je velmi individuální. Záleží na mnoha faktorech jako je velikost a typ řešeného objektu (byt, dům, vícegenerační objekt, hospodářská stavení, apod.), podrobnost a rozsah zpracování projektové dokumentace, způsob zajištění souvisejících služeb (radonový průzkum, hydrogeologický průzkum, apod.).

Cenovou nabídku zpracovávám vždy individuálně s ohledem na výše uvedená specifika každé zakázky. Z cenové nabídky uvidíte jaké části projektu budou zpracovávány, v jakém rozsahu, lhůty zpracování projektu, platební podmínky. Po odsouhlasení ceny a dalších podmínek uzavřeme smlouvu o dílo, případně objednávku služeb.

Pro představu o cenovém rámci jednotlivých projektů uvádím níže referenční projekty z posledních dvou let - jejich cenu a rozsah zpracování.